Marie Miková

lektorka a cvičitelka aerobiku a rytmické gymnastiky

Cesta k její současné úspěšnosti byla dlouhá. Patří k nejstarší generaci cvičitelek s moderním a přesto osobitým pojetím tohoto druhu sportu. V roce 2009 oslavila již 70 let a přesto svá léta nezapírá! Naopak dokazuje, že takto pojatým životním stylem se může zpomalit a zpříjemnit proces stárnutí.
Její původní povolání nemá vůbec nic společného s nynější profesí. Jako inženýrka stavařka vyučovala na fakultě stavební až do svého penzijního věku. Vedlejší zájem byl ale především sport. Jako velmi mladá se věnovala aktivně moderní-tehdy umělecké gymnastice. To jí dalo velmi dobrý pohybový základ spojený s hudbou. Ten ještě rozšířila pozdější aktivitou už jenom v rekreačním pojetí a to společenským tancem. Jejím dalším oblíbeným sportem je tenis, lyžování a v poslední době připojila cyklistiku. Hlavní doménou však zůstává pohyb s hudbou. Tomu přizpůsobila všechny druhy cvičení, které poskytuje velmi širokému zájmu svých klientů.

Marie prošla opravdu bohatým rejstříkem vzdělávání a ještě bohatší praxí. Její zásluhou má fakulta stavební své vlastní FIT centrum, kde si obnovují své síly jak studenti, tak i pedagogové a organizační aparát. FIT centrum bylo předěláno z místností bývalých lidových milicí hned v prvním roce po sametové revoluci a bylo otevřeno 17. listopadu 1990. V tomtéž roce spolupůsobila při zrodu Českého svazu aerobiku (ČSAE), kde pracovala ve výkonném výboru jako předsedkyně kontrolní a revizní komise. Několik let pracovala pro společnost STOB jako hlavní cvičitelka a v té době vytvořila, propracovala a zavedla novou, původní metodiku týdenních kurzů STOBu, zavedla cvičení ve vodě- aqua-aerobik a ten začlenila do kontextu pohybového režimu cvičebního dne i celého týdne. V tomto období vytvořila komplex videokazet, které při individuelním cvičení používá obrovský počet klientů. Protože si v roce 1994 udělala kurz pro rozhodčí, pracovala několik let také jako republikový rozhodčí soutěžního aerobiku. Velmi bohaté zkušenosti získala jako vedoucí lektor Centra preventivní medicíny MUDr. Vlasáka. Vlastní studio M Fit M, které založila v roce 1992 jí postupně zaměstnávalo stále víc, takže se některých činností musela vzdát.
Aby úspěch pohybových akcí byl dokonalý, zavedla speciální jídelníčky, které jsou kombinací racionální a nízkoenergetické stravy. Většina podniků, kde kurzy probíhají, je schopna perfektně a s vlastní vynalézavostí vytvořit báječná jídla tohoto druhu.

Přiložené fotografie jsou z roku 1998. Snad je z nich trochu patrné, že i v pokročilých letech je možné si udržet štíhlou linii a zdravý sportovní vzhled. Neberte to jako vychloubání, ale jako spolehlivý návod na změnu Vašeho životního stylu.

marie2.jpg (18882 bytes) marie3.jpg (10854 bytes) marie4.jpg (17455 bytes)

Více o Marii čtěte v internetovém revue AEROBIC.CZ