Studio M fit M se představuje

Studio založila v roce 1992 populární pražská cvičitelka Marie Miková. Na základě svých dlouhodobých cvičitelských zkušeností, odborného studia a kontaktu s rehabilitačními odborníky vytvořila nový, osobitý a bezpečný styl aerobiku, kondiční gymnastiky, cvičení na zemi pro svalovou rovnováhu, cvičení s overbally, cvičení ve vodě - aqua-gymnastiku a aqua-aerobik a nyní nově Pilates.

K význačným rysům tohoto stylu patří

•vysoká intenzita cíleného pohybu bez přetěžování a únavnosti
•stupeň obtížnosti přístupný všem věkovým skupinám
•rovnoměrné procvičování všech svalových skupin
•vyloučení zdravotních rizik
•přizpůsobivost aktuální fyzické kondici a zdravotnímu stavu
•pestrost a skladebnost a tím i poutavost procvičovaných sestav

Záměrem Studia M fit M je

•zdravým, cíleným pohybem předcházet civilizačním chorobám
•vytvořit cvičení, které likviduje stres a depresi
•vytvořit prostředí plné pohody a nový okruh důvěryhodných známých
•poskytovat systematickou podporu také klientům s nadváhou
•změnit natrvalo špatné stravovací návyky
•naučit klienty správně a pravidelně cvičit jako samozřejmou životní potřebu
•vytvořit klubové prostředí, kam se mohou klienti s důvěrou obracet o odbornou radu a přátelskou pomoc, kam se mohou těšit

Studio M fit M dbá především o

•perfektní technický a hygienický stav prostředí
•vybavení moderními cvičebními pomůckami
•cvičební program, založený na plné shodě s moderními poznatky fyziologie a anatomie